İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma

Üriner inkontinans (idrar kaçırma) kadınlarda yaşam standardını bozan sosyal ve kişisel yaşamını konforunu etkileyen ciddi bir sorundur.

 

İdrar kaçırma şikayetinden çekindikleri için genellikle bayanlar hekime bahsetmez veya bu nedenle hekime başvurmayı ertelerler.

 

Üriner inkontinans görülme sıklığı % 29; ciddi üriner inkontinans sıklığı % 7 olarak bildirilmektedir.

 

Tipleri:

 

Stress Üriner İnkontinans: Egzersiz,koşma,öksürme,hapşırma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda oluşan idrar kaçırma durumudur.

 

Urge Üriner İnkontinans: İdrar hissi gelir gelmez tuvalete yetişemeden istemsiz idrar kaçırma durumudur.Bu durum genellikle aşırı aktif mesane denilen mesanedeki kasların (Detrussor kas) düzensiz ve sık kasılması nedeniyle oluşmaktadır.

 

Mikst (Kombine) İnkontinans: Aynı hastada hem stress hem de urge inkontinansın birlikte olması durumudur.

 

Overflow (taşma) İnkontinansı: Mesane sinirlerinin harabiyeti (özellikle Diabetik hastalarda görülür) veya omurilik lezyonlarına bağlı olarak görülen, mesanenin kasılma ve idrarı boşaltma fonksiyonunda bozulması sonucu mesanenin taşması sonucu oluşan idrar kaçırma şeklidir.

 

Risk faktörleri:Obesite (şişmanlık),Yaş,Doğum sayısı,kronik kabızlık,sigara ve pelvik organlarda sarkmadır.Özellikle urge inkontinans açısından aile öyküsü.

 

Sezeryanla doğum önemli ancak tamamen koruyucu değildir.

 

TEDAVİDE;

 

Sigaranın bırakılması,kilo verilmesi önemlidir.

 

Ace inhibitörleri,alfa bloköeler,antikolinerjikler,diüretikler,lityum,sedatifler gibi Hipertansiyon ve psikiyatriye yönelik bazı ilaçlar urge inkontinansa sebep olabilir.Gözden geçirilmelidir.

 

Diabet varsa kontrol altına alınmalı ve kan şekeri düzenlenmelidir.

 

İdrar yolu enfeksiyonu varsa tedavi edilmelidir.

 

Günde 6-8 bardak su içilmelidir.

 

Mesane alışkanlıkları ve sıvı alımının düzenlenmesi önemlidir.

 

Urge inkontinansta daha çok medikal (ilaçla) tedavi ön plandadır.

 

Ayrıca pelvik taban kaslarını güçlendirici egzersizlerin (Kegel egzersizi gibi); menapozlu hastalarda vajinal atrofi için kullanılan estrojen preparatları faydalı olabilir.