Vajinismus

Vajinismus bir kadının istemesine rağmen erkek partneriyle cinsel ilişkide bulunmaktan korkmasıdır. Ama mesele sadece korkuyla sınırlı değildir. Bu korku kadının vajen girişindeki kasların kasılmasına neden olur. Vajinismus bilinenden yaygındır. Çoğu çift utandığı için çare aramaz. Arayanlar da çoğu zaman çare bulamaz. Hipnozla uğraşanların müşterileri arasında vajinismuslu kadınlar hatırlı sayılır bir yer tutar. Biraz da ticari olarak istismar edilen bir konudur.

Vajinismus korku duygusunun aşırılaşmış şeklidir. Korku ne işe yarar? Bilinçaltının en temel korunma tepkisidir. O halde vajinismus bilinçaltından kaynaklı bir korunma mekanizmasıdır. Ama abartılmış bir korunma söz konusudur. Bilinçaltından kaynaklı kontrol edilemeyen her duruma zaten doğal hipnoz hali söz konusudur. Gerçek korku kişinin yaşaması için gereklidir. Ormanda ayıyla karşılaşan herkes korkar. Bu gerçek korkudur. Vajinismusta sürmekte olan korku çoğu zaman gerçekle ilişkisini kaybetmiş olumsuz bir duygudur. 

Kadın bilinçli aklıyla korkulacak bir şey olmadığını bildiği halde bilinçaltındaki tepkiye engel olamaz. Bu nedenle bilinçaltı düzeyde yapılacak yaklaşımlar vajinismus ve benzer durumlar için son derece yararlıdır. 

Vajinismusa neden olan inancın kaynakları çocukluk yıllarına dayanıyor olabilir. Ama burada cinsel içerikli olay dediğimiz zaman öyle ağır tecavüz düşünülmesin. Basit, arkadaş arasında oynanan çocukluk oyunları dahi etken olabilmektedir. 

En klasik hipnoz uygulaması doğrudan telkinlerdir. Derin hipnoz edilmiş kişiye vajinismusa engel olacak, yaşama daha farklı bakış sağlayacak telkinler verilir. Telkin hipnozunun her zaman olumlu etkisi vardır. Ama etkili olması için sürekli verilmesi gerekir. 

Belki 10 seans benzer telkinleri bilinçaltında ciddi bir olumlu inanç yaratmak olasıdır. Ancak her fobik durumda bu telkin etkisinin kalıcı olmasını beklemek gerekir. Bir süre sonra içerde işleyen koruyucu vajinismus yaratıcı program tetikleyici olayların da yaşanmasıyla yeniden işlemeye başlar. Ama doğrudan telkinin vajinismusta şöyle bir yararı vardır. Vajinismusta aşılacak sorun ilk ilişkidir. 

Bir kez vajinal cinsel ilişki olduktan sonra artık korku hali sürmez. Bu nedenle güçlü telkinlerin ilk ilişkiyi sağlayacak cesareti vermesi mümkündür. Bir kez yol açıldıktan sonra bilinçaltında nasıl bir kanaat hangi güçte yerleşmiş olursa olsun yıkılır.