Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel sorunlardan dolayı kişinin bozulan ruhsal dengesini düzeltmek, düşünce ve duygu alışverişini sağlamak, kendini tanımasına yardımcı olmak, iç çatışmalarını çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, cinsel ilişkilerini iyileştirip olgunlaşntırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere "cinsel terapi" adı verilir. Bir başka deyişle cinsel terapi, zihinsel ve duygusal sorunları olan ve cinsel sorunlarıyla baş etme gücü yetersiz kalan kişilere, belli bir amaç ve plan doğrultusunda belli teknik ve yöntemlerin uzman kişilerce uygulandığı profesyonel yardım hizmetidir. Cinsel, zihinsel ve duygusal sorunları olan kişilerle zihinsel zihinsel ve duygusal bağlantı kurularak yürütülen tedavi etme bilim ve sanatı olan cinsel terapi, bireylerin cinsel yaşamlarında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel sağlıklarının geliştirilmesini ve korunmasını amaçlar.

Psikiyatriden ayrı bir bilim dalı olan cinsel terapi, bir kişinin cinsel işlev sorunlarından kaynaklanan şikayetleri olduğunda gereklidir. Cinsel işlev bozuklukları, cinsel, psikolojik, bedensel cinsel uyum sorunları ve partner ilişkilerinde sorunlar olarak kendini gösterebilir. Cinsel terapi, cinsel terapistin kendisi ile danışan arasında profesyonel olarak yapılandırdığı terapötik ilişki ve bu ilişki çerçevesinde belli aralıklarla yapılacak görüşmelerle gerçekleştirilir. Cinsel terapide genellikle ilaç kullanılmaz. Cinsel terapi cinsel işlev bozukluklarını iyileştirmek yada hafifletmek amacıyla bilimsel olarak doğrulanmış ve etkisin kanıtlanmış teknik ve yöntemlerin kullanıldığı planlı ve kontrollü bir tedavi sürecidir. Cinsel terapide özellikle sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluklarında başarı oranı yüksektir.